Përfitimet e Automatizimit të Tregut celular

Një nga qëllimet kryesore për organizatat është që të harmonizojnë ekipin e marketingut dhe shitjeve në mënyrë që ata të komunikojnë dhe integrojnë proceset e tyre të punës në mënyrë më efektive. Nga njëra anë, marketingu ka nevojë për një bibliotekë burimesh dhe një proces gjenerimi të plumbit, ndërsa shitjet kanë nevojë për lehtësinë e lëvizjes dhe kolateralin e shitjeve në majë të gishtave të tyre. Megjithëse aktivitetet për këto departamente mund të jenë të ndryshme, ato janë akoma të ndërthurura. Kjo është ajo ku ideja e