MobileAppTracking: Një SDK për Attribution Install Mobile

MobileAppTracking ofron një SDK (Android ose iOS) për të integruar lehtësisht raportimin në çdo rrjet reklamash ose partner botues në kornizën tuaj të zhvillimit. Pasi SDK të integrohet, ju jeni në gjendje të gjurmoni në mënyrë dinamike ngjarjet nga ndonjë partner i palës së tretë. MobileAppTracking nuk mbështetet në UDID si metodë atribuese - ato mbështesin disa alternativa atribuimi që janë në përputhje me politikat e dyqaneve të aplikacioneve. Gjurmoni instalimet e aplikacioneve mobile dhe angazhimin e përdoruesve përsëri te reklamat tuaja në celular