Treguesi: Analiza e klientit me njohuri vepruese

Të dhënat e mëdha nuk janë më një risi në botën e biznesit. Shumica e ndërmarrjeve e mendojnë veten si të nxitur nga të dhënat; Udhëheqësit e teknologjisë vendosin infrastrukturën e mbledhjes së të dhënave, analistët analizojnë të dhënat, dhe tregtarët dhe menaxherët e produkteve përpiqen të mësojnë nga të dhënat. Pavarësisht mbledhjes dhe përpunimit të më shumë të dhënave se kurrë, kompanitë nuk kanë njohuri të vlefshme për produktet e tyre dhe klientët e tyre sepse nuk po përdorin mjetet e duhura për të ndjekur përdoruesit gjatë gjithë udhëtimit të klientit.