Printeri i murit: Një zgjidhje vertikale e printimit për muret e brendshme ose të jashtme

Unë kam një mikun tim që harton dhe pikturon murale muri dhe bën punë mahnitëse. Ndërsa ky art është një investim i pabesueshëm që mund të transformojë një hapësirë ​​pune ose vendndodhje me pakicë, aftësia për të hartuar dhe pikturuar një grafikë precize në një hapësirë ​​vertikale u la kryesisht instalimeve dekale ose interpretimit të një artisti. Technologyshtë shfaqur teknologji e re e shtypjes që do ta transformojë këtë, megjithëse print printerë vertikalë të murit. Printeri i murit vertikali i fundit i Printerit të murit