Jo të gjithë që ndërveprojnë me ju janë klient

Ndërveprimet në internet dhe vizitat unike në faqen tuaj të internetit nuk janë domosdoshmërisht klientë për biznesin tuaj, apo edhe klientë të ardhshëm. Kompanitë shpesh bëjnë gabim duke supozuar që çdo vizitë në një faqe në internet është dikush që është i interesuar për produktet e tyre, ose që të gjithë ata që shkarkojnë një letër të bardhë janë të gatshëm të blejnë. Jo ashtu. Aspak aspak. Një vizitor në internet mund të ketë shumë arsye të ndryshme për të parë faqen tuaj dhe për të kaluar kohën me përmbajtjen tuaj, asnjë