PandaDoc: Krijoni, Dërgoni, Gjurmoni dhe Dokumentet e Shitjeve eSign

Të qenit partner në ekosistemin Salesforce ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme, por procesi i negociatave për krijimin, dërgimin dhe azhurnimin e deklaratave tona të punës ka qenë mjaft i ndërmarrë. Ndonjëherë mendoj se po kaloj më shumë kohë duke shkruar deklarata të punës sesa po e bëj vetë punën! Për të mos përmendur, secila kompani ka stilin e saj të brendshëm, nivelin e detajeve të nevojshme, dhe procesin për bashkëpunimin dhe miratimin e dokumenteve të shitjes. Si tregtar dhe