COVID-19: Pandemia Corona dhe Mediat Sociale

Sa më shumë që gjërat ndryshojnë, aq më shumë ato mbesin të njëjtat. Jean-Baptiste Alphonse Karr Një gjë e mirë për mediat sociale: nuk keni nevojë të vishni maska. Ju mund të lëshoni çdo gjë në çdo kohë ose gjatë gjithë kohës siç po ndodh gjatë këtyre kohëve të goditjeve COVID-19. Pandemia ka sjellë zona të caktuara në fokus të mprehtë, ka mprehur skajet e rrumbullakosura, ka zgjeruar humnerat dhe, në të njëjtën kohë, ka tejkaluar disa boshllëqe. Punëtorët si mjekët, ndihmësmjekët dhe ata