Çfarë është Google RankBrain?

Konteksti, qëllimi dhe gjuha natyrale ose të gjithë frenuesit e pyetjeve të thjeshta të bazuara në fjalen. Gjuha nuk është e lehtë për tu kuptuar, kështu që nëse mund të filloni të ruani modelet e të folurit dhe të përfshini shënues kontekstualë për të kërkuar parashikimet, ju mund të rrisni saktësinë e rezultateve. Google po përdor inteligjencën artificiale (AI) për të bërë vetëm atë Çfarë është Google RankBrain? RankBrain është një përparim në teknologjinë e kërkimit të Google që përfshin përpunimin e gjuhës natyrore dhe inteligjencën artificiale për të rritur saktësinë