Çfarë është SMS? Përcaktimet e mesazheve me tekst dhe marketingut celular

Çfarë është SMS? Çfarë është MMS? Çfarë është një kod i shkurtër? Çfarë është një fjalë kyçe SMS? Me marketingun celular duke u bërë më i zakonshëm, mendova se mund të ishte një ide e mirë të përcaktoja disa nga termat themelorë të përdorur në industrinë e marketingut celular. SMS (Shërbimi i Mesazheve të Shkurtra) - Një standard për sistemet e mesazheve telefonike që lejojnë dërgimin e mesazheve midis pajisjeve mobile që përbëhen nga mesazhe të shkurtra, normalisht me përmbajtje vetëm me tekst. (Mesazhi me tekst) MMS (Mesazhimi multimedial)