Shembuj të udhëzimeve të mediave sociale të ndërmarrjes

Ndërsa bëra disa hulumtime mbi librin, unë ndodha në këtë minierë ari të mrekullueshme nga blogu në katror i Shift Communications PR… një 10 Top Udhëzimet për Mediat Sociale. Ata e vendosin atë atje dhe nuk kërkojnë asnjë atribim për përdorim komercial. 10 udhëzimet kryesore për pjesëmarrjen në mediat sociale në [Company] Këto udhëzime zbatohen për punonjësit e [Kompanisë] ose kontraktorët të cilët krijojnë ose kontribuojnë në bloge, wikis, rrjete sociale, botë virtuale ose çfarëdo lloji tjetër të mediave sociale. Nëse