Dëgjoni dhe synoni mundësitë në Twitter me SocialCentiv

Çdo ditë, 230 milion përdorues të Twitter dërgojnë më shumë se 500 milion Tweets. Me grupin e duhur të fjalëve kyçe, bizneset mund të zgjidhin klientët vendas. Truku është të kuptosh se çfarë funksionojnë fjalët kyçe dhe si ndodhin bisedat në Twitter. SocialCentiv identifikon konsumatorët që cicërojnë qëllimin e tyre drejt një produkti, shërbimi ose përmbajtjeje në lidhje me biznesin tuaj. Më pas mund të paraqisni tek klientët potencial një stimul të synuar, të personalizuar, të krijuar për të ndikuar në vendimin e tyre të blerjes. Gjatë Kombëtares 2014