Radari Social integron me NetSuite's SuiteCloud

Radari Social i Infegy është integruar me NetSuite në një zgjidhje të kombinuar të quajtur Social Radar SuiteApp për Platformën e Informacionit të SuiteCloud të NetSuite. Integrimi shtrin SuiteAnalytics të platformës me analiza të bazuara në role për trendin historik të bisedave, pjesën e zërit, ndikuesit kryesorë, depërtimin konkurrues, analizën e ndjenjave, temat dhe kategoritë e interesit dhe demografinë. Kompanitë më pas mund të përdorin këtë informacion për të ndërtuar produkte më të mira, shërbime të qepura dhe fushata të akorduara mirë për të përmbushur dëshirat specifike të audiencës së tyre të synuar,