Një listë e domosdoshme e përmbajtjes ÇDO Biznes B2B ka nevojë për të ushqyer udhëtimin e blerësit

Pshtë çuditëse për mua që Tregtarët B2B shpesh do të vendosin një mori fushatash dhe do të prodhojnë një rrymë të pafund të përmbajtjes ose azhurnimeve të mediave sociale pa bibliotekën shumë themelore të përmbajtjes, të prodhuar mirë, që çdo perspektivë kërkon kur studion partnerin e tyre të ardhshëm, produktin, ofruesin , ose shërbim. Baza e përmbajtjes tuaj duhet të ushqejë drejtpërdrejt udhëtimin e blerësve tuaj. Nëse nuk bëni… dhe konkurrentët tuaj do do të humbisni mundësinë tuaj për të krijuar biznesin tuaj

Gjashtë fazat e udhëtimit të blerësit B2B

Ka pasur shumë artikuj mbi udhëtimet e blerësve gjatë viteve të fundit dhe se si bizneset duhet të transformohen dixhitalisht për të akomoduar ndryshimet në sjelljen e blerësve. Fazat nëpër të cilat kalon një blerës janë një aspekt kritik i strategjisë suaj të përgjithshme të shitjeve dhe marketingut për të siguruar që ju jeni duke siguruar informacionin për klientët ose klientët ku dhe kur ata e kërkojnë atë. Në azhurnimin e GO të Gartner, ata bëjnë një punë fantastike të segmentimit