Metrikat kryesore të ngjarjeve që çdo ekzekutiv duhet të ndjekë

Një tregtar me përvojë i kupton përfitimet që vijnë nga ngjarjet. Konkretisht, në hapësirën B2B, ngjarjet gjenerojnë më shumë mundësi sesa iniciativat e tjera të marketingut. Fatkeqësisht, shumica e produkteve nuk kthehen në shitje, duke lënë një sfidë për tregtarët për të zbuluar KPI shtesë për të provuar vlerën e investimeve në ngjarjet e ardhshme. Në vend që të përqendrohen tërësisht në plumba, tregtarët duhet të marrin në konsideratë metrikat që shpjegojnë se si është pritur ngjarja nga klientët e mundshëm, klientët aktualë, analistët dhe