Transformimi Dixhital dhe Rëndësia e Integrimit të një Vizioni Strategjik

Një nga rreshtimet e argjendta të pakta të krizës COVID-19 për kompanitë ka qenë përshpejtimi i domosdoshëm i transformimit dixhital, i përjetuar në vitin 2020 nga 65% e kompanive sipas Gartner. Ka ecur me shpejtësi pasi bizneset në të gjithë botën kanë përqendruar qasjen e tyre. Ndërsa pandemia ka mbajtur shumë njerëz duke shmangur ndërveprimet ballë për ballë në dyqane dhe zyra, organizatat e të gjitha llojeve u janë përgjigjur klientëve me shërbime dixhitale më të përshtatshme. Për shembull, tregtarët me shumicë dhe kompanitë B2B

A është organizata juaj e gatshme të shfrytëzojë të dhënat e mëdha?

Big Data është më shumë aspiratë sesa realitet për shumicën e organizatave të marketingut. Konsensusi i gjerë mbi vlerën strategjike të Big Data i jep rrugë një morie çështjesh teknike të nevojshme për të strukturuar një ekosistem të të dhënave dhe për të sjellë në jetë njohuri të drejtuara nga të dhënat në komunikimet e personalizuara. Ju mund të vlerësoni gatishmërinë e një organizate për të shfrytëzuar të dhënat e mëdha duke analizuar aftësitë e një organizate në shtatë fusha kryesore: Vizioni Strategjik është pranimi i të dhënave të mëdha si një kritike