Qasja me 8 hapa drejt marketingut të suksesshëm të përmbajtjes

Masat vertikale ka zhvilluar një qasje me 8 hapa për zhvillimin e një projekti të suksesshëm të marketingut të përmbajtjes që përfshin zhvillimin e strategjisë, ideimin, krijimin e përmbajtjes, optimizimin, promovimin e përmbajtjes, shpërndarjen, kultivimin dhe matjen e plumbit. Shikimi i këtij marketingu të përmbajtjes si një strategji kohezive gjatë gjithë ciklit të jetës së klientit është e domosdoshme, sepse e harmonizon përmbajtjen me fazën ose qëllimin që vizitori në faqen tuaj dhe siguron se ka një rrugë drejt konvertimit. Krijimi i përmbajtjes është në rritje. Me gati 50%