Çfarë është një platformë nga kërkesa (DSP)?

Ndërsa ka mjaft rrjete reklamash ku reklamuesit mund të blejnë fushata dhe të menaxhojnë fushatat e tyre, platformat nga ana e kërkesës (DSP) - ndonjëherë të referuara si platforma nga ana e blerjes - janë shumë më të sofistikuara dhe ofrojnë një gamë më të gjerë mjetesh për të synuar, vendosni oferta në kohë reale, gjurmoni, ribëni synimet dhe optimizoni më tej vendosjet e tyre të reklamave. Platformat nga kërkesa u mundësojnë reklamuesve që të arrijnë miliarda përshtypje në inventarin e reklamave që nuk mund të realizohen në platforma si kërkimi ose ato sociale.