Lista e Shkurtoreve të Tastierës Twitter

Kur fillova të programoja rreth njëzet vjet më parë, kisha një koleg që ishte një arkitekt i përparuar dhe zhvillues gjenial. Sa herë që arrija me dorën time të djathtë, ai mërmëriste diçka për të qenë me aftësi të kufizuara të miut. Versioni i tij nuk ishte aq i saktë politikisht dhe shpesh mbështillej me disa fjalë të pahijshme që nuk janë të sigurta për punë ... por unë tërhiqem. Njëzet vjet më vonë, unë jam ende i varur nga miu im. Kjo tha, unë kam një