Çfarë është një platformë nga kërkesa (DSP)?

Ndërsa ka mjaft rrjete reklamash ku reklamuesit mund të blejnë fushata dhe të menaxhojnë fushatat e tyre, platformat nga ana e kërkesës (DSP) - ndonjëherë të referuara si platforma nga ana e blerjes - janë shumë më të sofistikuara dhe ofrojnë një gamë më të gjerë mjetesh për të synuar, vendosni oferta në kohë reale, gjurmoni, ribëni synimet dhe optimizoni më tej vendosjet e tyre të reklamave. Platformat nga kërkesa u mundësojnë reklamuesve që të arrijnë miliarda përshtypje në inventarin e reklamave që nuk mund të realizohen në platforma si kërkimi ose ato sociale.

TubeMogul: Planifikimi dhe reklamimi i reklamave në video dixhitale nëpër kanale

eMarketer parashikoi që ndarja mesatare e buxhetit të shpenzimeve për reklamat është 88% TV, 7% video dixhitale dhe 5% për video mobile. Me shikimin e videos në ekranin e dytë dhe celularin po rritet me kaq shpejtësi, TubeMogul ka zbuluar se mundësimi i një strategjie ndër-kanale mund të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ulë kostot e përgjithshme të reklamimit për shikues. Në fakt, në një Studim Rasti të Hotels.com, TubeMogul zbuloi se rikujtimi i mesazhit ishte 190% më i madh për ata që panë reklamën vetëm në TV dhe ishte 209% më i madh