Lëvizshmëria UZE: Platforma e Tregut për Reklama Dixhitale jashtë Shtëpisë

Gjatë pandemisë, tregu i reklamave mori një hit. Sigurisht që pritet, por një rënie prej 19.1% e H1 220 është një ndikim serioz për bizneset. COVID-19 ka riformuar peisazhin e konsumatorit, pasi ka kaq shumë aspekte të tjera të jetës së përditshme. Njerëzit po udhëtojnë më pak dhe po shpenzojnë më pak. Pandemia shpresojmë të ketë mbaruar në muajt e ardhshëm, por këto muaj kanë rritur ndryshimet kryesore që tashmë ishin shfaqur në botën e reklamave. Mobile