Vydia: Menaxho përmbajtjen tënde të videos dhe të drejtat dixhitale

Vydia është një kompani e teknologjisë video Inc 500 që fuqizon krijuesit të menaxhojnë me lehtësi përmbajtjen e tyre dhe të drejtat dixhitale përmes një platforme të centralizuar. Krijuesit e përmbajtjes po shfrytëzojnë fuqinë e videos në çdo platformë sociale në dispozicion, megjithatë, njohuritë dhe kontrolli i tyre mbi pronën e tyre intelektuale janë të kufizuara. Vydia po fuqizon krijuesit duke zgjidhur këtë problem me një aplikim të zgjuar, universal. Roy LaManna, Themelues dhe Drejtor i Përgjithshëm i Karakteristikave të Agjencisë së Vydia Vydia Përfshijnë aftësinë për të: