CampaignAlyzer: Gjurmoni dhe Ekzekutoni Fushatat e Analitikës

Ndërsa isha duke u përgatitur për të dhënë një kurs mbi Matjen e Mediave Sociale me Web Analytics këtë javë, një pjesë e trajnimit - përsëri - u dha pjesëmarrësve informacionin që u duhej se si të etiketojnë siç duhet fushatat e tyre duke përdorur një mjet të analitikës në internet si Google Analytics. Unë pothuajse gjithmonë i referohem drejtpërdrejt ndërtuesit të URL-ve për Google Analytics - por me të vërtetë më shqetëson se sa e rastësishme është mjeti në lidhje me një