Çfarë bën një tregtar dixhital?

Le të hapemi thjesht duke deklaruar që unë kisha punën e këtij djali më poshtë, heh. Si një tregtar dixhital, ne po rrotullohemi përmes të gjithë klientëve tanë në baza javore, duke analizuar performancën e tyre, duke bërë rregullime, hulumtime, planifikim dhe ekzekutim të fushatave me shumë kanale. Ne jemi duke përdorur mjete shumë më tepër sesa përshkruan kjo infografike - nga komunikimi, te botimi, te mjetet e zhvillimit dhe analizës. IMO, shumica e tregtarëve punojnë në zonën ku janë më rehat. Nuk është rastësi që