SEO lokale: Çfarë është citimi? Ndërtesa e citimit?

Një citim është përmendja dixhitale e një karakteristike unike të biznesit tuaj në internet. Mund të përfshijë një emër të veçantë markë ose linjë produkti, një adresë fizike ose një numër telefoni. Nuk është një lidhje.