Çfarë është CRM? Cilat janë përfitimet e përdorimit të një?

Unë kam parë disa zbatime të mrekullueshme CRM në karrierën time ... dhe disa ato absolutisht të tmerrshme. Si çdo teknologji, sigurimi që ekipi juaj do të ketë më pak kohë për të punuar në të dhe më shumë kohë duke siguruar vlerë me të është çelësi për një zbatim të shkëlqyeshëm të CRM. Unë kam parë sisteme të zbatuara dobët CRM që ngrijnë ekipet e shitjeve ... dhe CRM të papërdorura që dublikuan përpjekjet dhe stafin e hutuar. Çfarë është CRM? Ndërsa të gjithë e quajmë softuer që ruan informacionin e klientit