PerfectBanner: Testimi, Optimizimi dhe Automatizimi për Reklamat me Bandera

Ne kemi reklama me banderola në faqen tonë dhe shpesh duhet të miratoj disa raste të reklamave të banderolave ​​për reklamuesit tanë më të zgjuar. Ata e kuptojnë se nuk do të përdorin plotësisht trafikun këtu nëse nuk testojnë dhe zgjedhin reklamat e tyre të banderolave. Kjo është një detyrë e vështirë me shumicën e sistemeve, përfshirë Google. Duhet të ngarkoni shembuj të shumtë, më pas i lini të funksionojnë aq gjatë sa të marrin një vlefshmëri statistikore (e cila mund të zgjasë shumë)