Kushtet e Shërbimit

Kur përdorni këtë faqe, ju pranoni që i kuptoni politikat tona dhe jeni dakord me to.

 • Kjo faqe nuk do të mbajë përgjegjësi për përmbajtjen dhe aktivitetet e krijuara nga përdoruesit në faqe.
 • Ju pranoni dhe pranoni që e gjithë përmbajtja (teksti dhe media) e transmetuar publikisht ose privatisht është përgjegjësia e vetme e individit që poston përmbajtjen, jo e kësaj faqe.
 • Kjo faqe rezervon të drejtën për të shtuar, hequr ose ndryshuar ndonjë tipar në sit në çdo kohë pa njoftim ose përgjegjësi.
 • Ju jeni përgjegjës për aktivitetet tuaja në internet dhe konfidencialitetin e informacionit tuaj.
 • Kjo faqe rezervon të drejtën për të hequr përmbajtjen që i nënshtron vizitorët e tjerë në pornografi, racizëm, fanatizëm, dhunë, urrejtje, sharje ose që nuk ka ndonjë vlerë thelbësore.
 • Kjo faqe rezervon të drejtën për të hequr diskutimet fyese dhe të papërshtatshme.
 • Spam-i dhe vetë-promovimi i hapur nuk tolerohen në këtë faqe dhe do të hiqen.
 • Ju nuk mund ta përdorni këtë faqe për të shpërndarë ose postuar artikuj ose informacione të paligjshme ose të postoni në faqet që merren me ato aktivitete.
 • Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të kontrolloni çdo skedar të shkarkuar për viruse, trojanë, etj.
 • Ju jeni përgjegjës për veprimet dhe aktivitetet tuaja në këtë faqe dhe ne mund të ndalojmë përdoruesit që shkelin Kushtet tona të Shërbimit.
 • Ju jeni përgjegjës për mbrojtjen e kompjuterit tuaj. Ne rekomandojmë instalimin e një programi të besueshëm për mbrojtjen e virusit.
 • Kjo faqe përdor një numër të analitikë mjete për të analizuar vizitorët dhe trafikun. Ky informacion është përdorur për të përmirësuar përmbajtjen e faqes.

E gjithë përmbajtja e dhënë në këtë blog është vetëm për qëllime informative. Pronari i këtij blogu nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me saktësinë ose plotësinë e çdo informacioni në këtë sit ose të gjetur duke ndjekur ndonjë lidhje në këtë faqe. Pronari nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë gabim ose lëshim në këtë informacion, as për disponueshmërinë e këtij informacioni. Pronari nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje, lëndim ose dëmtim nga shfaqja ose përdorimi i këtij informacioni. Këto terma dhe kushte të përdorimit mund të ndryshojnë në çdo kohë dhe pa paralajmërim.